top of page
אלינה שחור לבן.jpeg

תהליך התגלות
ריפוי עצמי בעזרת כתיבה

הבקשה לחולל שינוי משמעותי היא בקשה שבאה מהמעמקים. משהו שהשתנה וכבר מבקש לנשור, משהו פנימי שמבקש להתגלות, רצון וכמיהה להתמקם מחדש מול עצמי ומול העולם.

אני פוגשת אנשים המבקשים לעצמם מרחב לחקירה פנימית והתבוננות כדי לחולל את השינוי הזה.חשוב לכולם שהמרחב יהיה כזה המאפשר להם להקשיב לעצמם בצורה מוצלחת יותר, כדי להיות נאמנים למה שהלב לוחש ומבקש.

לא תמיד ברור מהו הרצון של הלב, מה בדיוק הוא מבקש. לפעמים קורה שרצון כלשהו חומק פנימה, על פניו נראה תמים, עד מהרה מתגלה שזהו רצון מדומה ולא הרצון האמיתי, מה שאני מכנה 'רוצה לרצות'.

שמתי לב שהאנשים שאני זוכה לפגוש, מאוד רציניים עם העבודה הפנימית שלהם, חשובה להם תחושת המסוגלות שאדם חווה כשהוא מצליח לעזור לעצמו
וכאן נכנסת הכתיבה לתמונה!

תרגילי הכתיבה שאתן לאדם שאיתי במרחב, יקחו בחשבון את בקשת הלב, את המילים שלא נאמרו, את התחושה שעוד אין לה מילים, את בקשת הלב העמוקה שנשמעת, נראית ומורגשת בכל המרחב, אפילו הקירות מהנהנים. זהו תהליך התגלות המוביל לריפוי עצמי בעזרת הכתיבה.

אחוז גבוה ממה שעומד להתרחש אינו ידוע, אני מכירה היטב את השבילים שבדרך הזו, יודעת לסמוך על הגלוי ועל הסמוי ולתת לקסם להתרחש.


מה קורה בפועל?
נפגשים לפגישה הראשונה, הקשר בינינו נוצר, יוצאים לדרך.בפגישות שלנו משוחחים, אפשר לשתף, יש כתיבה בפגישה עצמה, מקבלים תרגילי כתיבה הביתה, לפעמים נעשה קונסטלציה משפחתית ונקבל עוד תנועה לשינוי שרוצה לנבוע מתוכך.

בדרך כלל יוצאים מהפגישות בתחושה של התרוממות רוח, הקלה, עם הבנות חשובות שהגיעו ועם הסכמה חדשה.
התהליך נבנה מפגישה לפגישה ומבעבע בין הפגישות.
הפגישה הראשונה היא להכרות ואינה כרוכה בתשלום.

 

תרגיל כתיבה ליצירת קשר עם הלב 

שלב ראשון -מכתב מהלב
אם הלב היה דמות פנימית מה הוא היה אומר לך ומבקש ממך?
אפשר לדמיין את הלב כדמות, להניח יד באזור הלב, להרגיש את הפעימות, לבקש מלמעלה חיבור אל הלב, להכריז שהנך בהקשבה אליו כעת וכל מה שברצונו לומר ולבקש, זה הזמן.

'לב יקר שלי אני מקשיב.ה לכך כעת, אמור לי כל מה שחשוב לך, בקש ממני כל בקשה, אני כאן וחשוב לי לשמוע הכל.'

לאחר מכן אפשר לפנות אל הכתיבה ולתת לה להוביל.


שלב שני - מכתב תשובה ללב
קיבלת את המכתב מהלב שלך, כעת קרא.י את המכתב בעיניך וכתוב.י מכתב תשובה אל הלב שלך. שימ.י לב לתחושות ולרגשות המתעוררים בך בעקבות קריאת המכתב והנח.י את הכל על הדף.

bottom of page