top of page
"אלינה מביאה את
השילוב המנצח של ראייה טיפולית
יחד עם יכולת קריאטיבית מבריקה. תודה גדולה שסייעת לי להיוולד מבחינה עסקית."

יזמית מאזור השרון משתפת

Shine On

דיוק הנתיב העצמאי, השיווק החדש ועבודה אנרגטית

Shine On

ההרצאות

"לחזור אל המחר", "הלב כותב פוסט", מדיטציה ללב העצמאי

ההרצאות

כתיבה

מקופירייטינג מבריק, דרך הדרכה, מסגרת ליצירת ספר ועד יצירת הרצאה

כתיבה

מותר לי

הגישה - עצמאים יוצאים לארץ חדשה, הספר והתוכנית

מותר לי

מה בחנות

bottom of page