top of page
  • האותיות הקטנות

    אם שילמת והתחלנו ולא מסתדר לך להמשיך, מכל סיבה שהיא, ניתן יהיה לקבל החזר, עד תאריך 22/2. לאחר מכן לא יהיו החזרים. כשאת נרשמת את מסכימה לסעיף הזה.

bottom of page