top of page

סליחה שלא הגעתי

עודכן: 28 ביוני 2018סליחה שלא הגעתי לחגיגות ולא הבאתי מתנה אבל זה שלא הגעתי לא אומר שאני לא אוהבת כי אני דווקא כן.


למרות הרגשות המעורבים למרות שנפגעתי פעמים רבות ממך מדינתי היקרה מתחבאת ממנהגיך כי הם לא מתאימים כבר ללב שלי וכדאי שתדעי, אחרת איך תשני?!


אז לכבוד יום ההולדת החלטתי לכבד אותך במנה הגונה של וידוי ממני שתדעי מה כן עובד לי ביחסים שלנו ואת זה תחזקי, תאירי, תטפחי את השאר אני מקווה בשבילי ובשביל כולנו שתשחררי, בקצב הטוב לך ותקחי אותנו למרחב של חופש ושל עצמאות אמיתית


אני אוהבת אותך יותר בימים רג