top of page

המשך טבעי של העולם שלי

עודכן: 25 ביולי 2018

אני רוצה לדבר הבוקר על אנשי טיפול ויוצרים

ועל החוויה שלכם בשיווק וניהול העסק

המילים הבאות מוקדשות לכם

תנשמו אותן ליום שלכם הישר לתוך השבת:

אני מכיר ביכולות שלי כמטפל

אני מודעת לכישרון שלי כיוצרת

ברור לי שעליי להקפיד על שגרת יום הקשובה ללב שלי

המשאב הכי חשוב בעסק שלי זו אני והתודעה שלי

המלצות השיווק והניהול ה"רגילות" לא מתאימות לי