הטד המרגש של אליזבת' גילברט. קפסולת חיזוק ליוצרים. לצפות פעם ביום אחרי האוכל.